کودکان و نوجوانان زیادی در پهنه‌ی ایران زیبای ما زندگی می‌کنند که دست تقدیر، شرایط سختی را برای‌شان رقم زده است. حمایت از این عزیزان می‌تواند آینده‌ای روشن را فراروی آن‌ها قرار دهد. با ثبت نام در طرح اکرام ایتام و محسنین از طریق این سامانه می‌توانید یک یا چند کودک و نوجوان نیازمند را به دلخواه خود از هرجای ایران انتخاب و کمک خود را، به‌صورت مستقیم و در لحظه به حساب‌شان واریز نمایید. اطلاعات فرزندان و مبالغ اهدایی شما در صفحه کاربری‌تان قابل مشاهده است.;
برای مشاهده فیلم راهنما کلیک کنید